Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ysreKsldg
fyg ux., iSkq 


nia‌kdysr m<d;a iNd uka;%skS ysreKsld fma%upkao% fukúh fyg ^06& hq. Èúhg we;=<;a ùug kshñ; nj wdrxÑ ud¾. mjihs' 

ysreKsld tu lreK ikd: lrñka ish f*ianqla .sKqfï wehf.a yd ;reKfhl=f.a w;afol oelafjk PdhdrEmhla m< lr ;sfí'

b;d pdï whqßka tu lghq;a; isÿlsÍug ie,iqï lr ;sfhk nj;a 20 fofkl=g muK fï wjia:djg wdrdOkd lr we;s nj;a jd¾;d fõ'

weh iu. w;sk; .kafka hï foaYmd,k {d;s;ajhla ysñ rEmjdysks jevigykla bÈßm;a lrk u;=.u m%foaYfha lvjiï ;reKhl= nj tu mjqf,a wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

fma%u iïnkaO;djla‌ u; isÿjk fuu újdyfha idla‍Islrejl= jYfhka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d o w;aika ;efnkq we;ehs o jd¾;d fõ'

ysreKsld fma%upkao% fukúh furg foaYmd,k{fhl= jQ Ndr; ,laIauka fma%upkao% uy;df.a ÈhKshhs' weh foaYmd,k lafIa;%fha ckm%sh ;rejla njg m;ajQfha ish mshdf.a >d;kh;a iu.hs' fïjk úg ysreKsld niakdysr m<d;a iNdfõ uka;%Sjßhls'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us