Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

´ukaf;a uqrfmd< b;sydihg tlafjhs
(Photos)

jjqkshdj ´ukaf;a msysá iSud uqrfmd, jir oy;=klg miqj wf.daia;= 29 fjksod isg iïmq¾Kfhkau bj;a fldg ;sfí'

fï wkqj tu ud¾.fha .uka lrK lsisfjl=g;a ñka bÈßhg ;u jdykh mÍlaId lsÍug fyda yeÿkqïm; bÈßm;a fldg ,shdmÈxÑ lsÍula wjYH fkdjk nj wdrlaIl wxY uyck;djg oeKqï § we;'

2002 j¾Ifha§ fuu uqrfmd, wdrïN lrK ,oafoa W;=re m%foaYhg hqoaOhg iïnkaO o%jH m%jdykh lsÍu j<lajd .ekSfï iy iel lghq;= mqoa.,hska W;=rg hdu;a W;=f¾ isg tjeks mqoa.,hska ol=Kg hdu;a j<lajd .ekSfï wruqKska hq;=jh'
kuq;a hqoaOh yudr ù jir yhla blau .sh wjia:dfõ§;a Y%S,xldfõ jeishka yd jdyk mÍlaId fldg ,shdmÈxÑ flfrk tlu ia:djr uqrfmd, f,i ´uka; iSuduqrfmd, l%shd;aul úKs'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English