Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

kj md¾,sfuska;=fjs wÆ;a uqyqkq

2015 uyue;sjrKfhka kjl wfmalaIlhka úYd, m%udKhla md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;aù isà' jeäu m%udKhla f;aÍ we;af;a .ïmy Èia;%slalfhka jk w;r kjlhka y;a fofkl= f;aÍ m;aù isà' 
kjlhkaf.ka jeä m%udKhla f;aÍm;aù we;af;a tlai;a cd;sl mlaIfhks'


fld<U Èia;%slalh - tia'tï' ußlaldr" uqðn¾ ryqudka" ysreKsld fma%upkao%
.ïmy Èia;%slalh - y¾Ik rdclreKd" ldúkao chj¾Ok" p;=r fiakdr;ak" m%ikak rKùr" ksu,a ,dkaid" isisr chfldä" bkaÈl wkqreoaO
l¿;r Èia;%slalh - msh,a ksYdka;" ,laIauka úf–udkak
.d,a, Èia;%slalh - .S;d l=udrisxy" nkaÿ, ,d,a nKavdßf.dv" úf–md, fyÜáwdrÉÑ
ud;r Èia;%slalh  - ksfrdaIka fma%ur;ak" ldxpk úf–fialr
yïnkaf;dg Èia;%slalh - pdkl ÈkQIdka
uykqjr Èia;%slalh - uhka; Èidkdhl" fõ¿ l=ud¾" wdkkao w¿;a.uf.a" wkqrdO chr;ak
ud;f,a Èia;%slalh - frdays” l=udß úf–r;ak
kqjrt<sh Èia;%slalh - ;s,lrdcd uhs,ajd.kï
l=reKE., Èia;%slalh - f–'iS' w,j;=j," b÷ks,a ;=Idr
mq;a;,u Èia;%slalh - fylag¾ wmamqydñ" fyauka; isisr l=udr" wfYdala m%shka;" ik;a ksYdka; fmf¾rd
wkqrdOmqr Èia;%slalh - pkaÈu uyskaofidau" ta'wd¾' bId*a
fmdf<dkakrej Èia;%slalh - kd,l fldf<dkafka" isâks chr;ak
;%sl=Kdu,h Èia;%slalh - tï'ta'tï' uyre*a" bïrdka uyre*a
È.duvq,a, Èia;%slalh - ohd .uf.a" tï'fla'tï' *hsid,a" úu,ùr Èidkdhl
uvl<mqj Èia;%slalh - {dkuq;a;= isßfkaika" iodisjï úhdf,akaÈrka
nÿ,a, Èia;%slalh - pñkao úf–isß" wrúkao% l=ud¾" pdur iïm;a oikdhl
fudkrd., Èia;%slalh - wdkkao l=udrisß
r;akmqr Èia;%slalh - fyaIdka ú;dkf.a" lreKdr;ak mrKú;dk
lE.,a, Èia;%slalh - ;drl nd,iQßh" ÿIauka; ñ;%md," iqð;a ixch fmf¾rd" ;=is;d úf–udkak" ikaÈ;a iurisxy 
jkaks Èia;%slalh - breohkdoka pd,aia" isjmsrldika isjfudayka" ldo¾ uia;dka

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

ENGLISH

PHOTO GALLERY

VIDEO PORTAL

Help For Us