Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

rhsks ioao noao ke;=ju fjäka tlg ,Eia;shs
fïl fIda tlg lrk fjäka tlla fkfjhs
rhsks pdreld


rhsks fï ojiaj, ld¾hnyq, fj,dfka@

Tõ' fï ojiaj, jeämqr;a tlal ld¾hnyq, fj,d bkafka'

TÉprgu ld¾hnyq, fj,d bkafka fjäka tlg ,l,eyeia;s fjk ksid fjkak we;s fkao@

Tõ' Tõ' wfma fjäka tl <Û ksid fï ojiaj, ta jevj,g tfyg fufyg hkjd' wÅ,f.hs" uf.hs" wïu,d" ;d;a;,d msgrg ksid thd,d lrk jev;a f.dvla wms fokakgu lr .kak jqKd'
f.dvla wh fjäka tl f,daflg wඬfnr .y,d lroa§ rhskshs - wÅ,hs jeä ioao noao ke;sj fjäka tlg ,Eia;s fjkafka@

we;a;gu wfma fjäka tl <Ûhs lsh,d f.dvla wh okafka kE' wms tfyu wfma fjäka tl <Ûhs lsh,d yeu;eku lshkafk;a kE' wvq .dfKa fjäka tlg ,Eia;s fjkjd lsh,d wms f*ianqla fmdaiaÜ tllaj;a od,d keye' wfma fjäka tl isïm,a úÈhg flfrkafka'

t;fldg la‍fIa;%fha whg;a fkdlsho fjäka tl .kafka@

we;a;gu wms mjqf,a wh" {d;Ska tlal ú;rhs wfma újdy ux.,H iurkak ys;df.k ysáfha' yenehs uf.a fjäka tl ;uhs wfma mjqf,a isoaO fjk m<uqjeks fjäka tl' ;d;a;s ug jeämqr;a tlal wdofrhsfka' b;ska thd,d <Ûskau weiqre lrk whg lshkak tmd lsh,d wd;aud¾:ldó fjkak ug nE' ta ksid wïñf.hs" ;d;a;sf.hs hd¿fjdhs mjqf,a {d;Ska tlalhs ;uhs újdy ux.,Hh iurkafka' we;a;gu fïl fIda tlg lrk újdy ux.,Hhla fkfjhs' lafIa;%fha hd¿fjda fo;=ka fokdghs fjäka tl lsõfõ'

l%sia;shdks iïm%odfha yeáhgo újdy ux.,Hh isoaO fjkafka@

m,a,sfha pdß;% jf.au fmdarefõ pdß;%;a isoaO fjkjd'

rhskshs wÅ,hs þu{on ¾Ò;po lrk ksid ;ukaf.a fjäka tl ie,eiqï lr .kak wmyiq fjkafk ke;sj we;s fkao@

Tõ' wfma fjäka tfla fiánE.a tl fmdarej jf.a yeufoau äihska lf<a uu' fjkod wms bfjkaÜ ma,Eka lrkafka wks;a whg ´k úÈhgfk' b;ska uf.a fjäka tflaÈ wmsgu ´kE úÈhg ta foaj,a lr .kak mq¿jka jqKd'

fjäka tlg whshhs" wlalhs thso@

wlalsg kï tkak úÈhla kE' fudlo thd oeka fm%.akÜ' whshg;a ksjdvq .kak neß l;djla lshkjd' yenehs i¾m%hsia tlla úÈhg thd ths lsh,d ysf;kjd' fudlo thd i¾m%hsia lrkak leue;shs'

fjäka tl <Û jqKdg rhsks l,d lghq;= ñia lr .kafka kE fkao@

keye' ug uf.a fcdí tl ñia lr .kak nE' fldfydu;a uu jev f.dvla tlg lrk flkla fkfjhs' uu lrkjd kï tl jevla jqK;a yßhg lrk flfkla' ta ksid lrk jefv;a ñia lr .;af;d;a tal mdvqhs'

fï ojiaj, rhsks lrkakj;a nE lsh,d ys;mq foaj,a f.dvla lr,d fmkakkak mgka wrf.kfka@

uuj;a ys;=fõ kE ug flduä welaÜ lrkak mq¿jka lsh,d' uu fld,af,la úÈhg rÛmEjd' yskaÈ ks<shla úÈhg;a rÛmEjd' wms fjkod lrmq jevj,g rislhkaf.ka ,efnk ,l=Kq wms t<smsg oelafl kEfka' kuq;a wmsg oeka t<smsg ,l=Kq ,efnkjdfka' ta ksid f.dvla uykais fj,d jev lrkjd'

;j ál ojilska rx.khg;a wdrdOkd ,efnhso okafka kE fkao@

rx.khg jvd k¾;khg wdrdOkd ,efnhs lsh,d ysf;kjd' uf.a vdkaiska àp¾;a lshkjd Thd ,iaikg kgkjfka tal ksid flÜgq fjkak lsh,;a' fldfydu jqK;a fï w;aoelSu .kak ;uhs uu fu.d iagd¾j,g iïnkaO jqfKa'

rhsksf.a wÆ;a .S;hla <ÛÈ wykak ,efnk tlla keoao@

fï ojiaj, f.dvla jev ksid wÆ;a .S;hla lrk jev l,a.shd' fldfydu jqK;a ckjdß wka;su fjoaÈ uf.a wÆ;a .S;hla rislhka w;rg f.akak ys;df.k bkakjd'
f.disma99

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us