Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

f.dvla wh uu ,iaikhs lshkjd
nnd oeka biafldaf, hkjd
-k¾uod wfíj¾Ok

újdyl rE /ck lsre<g ysñlï lshQ k¾uod rúyxis ;du;a yqÛla ,iaikhs' k¾uodg wdorh lrk fndfyda fokd wef.a ,iaik ùfï ryi .ek mqÿufhka l;d lrkjd' ta jf.au k¾uod ,iaik jqfKa fldfyduo lsh,d fydh,d n,kjd' ta ksidu k¾uod ,iaik jqKq yeá wms k¾uodf.kau weyqjd'

álla ld¾hnyq,hs

fï ojiaj, nnd biafldaf, hkjfka' uu fjk lsisu jevla lrkafka keye' fudlo ojiu biafldaf, b|,d f.or wdmq .uka nnd udj fydhkjd' b;sx thd tlal yeu fj,dfju bkak ;uhs n,kafka' n;a lkjd wvqhs idudkH ffoksl jHdhdu ál lrkjd' kuq;a ug kskao kï ,efnkjd wvqhs' nfnla boaÈ fldfydu;a ksod.kak fjkafk kEfka' yßhg meh wgla ksod .;a;= ld,hla u;l kE' uu oj,ag kï fldfydu;a ksÈhkafka kE' ta jf.au n;a lkjd yßu wvqhs' n;a lEj .uka nv tkjd' uu lerÜ lkak kï iEfykak wdihs' ydjd jf.a lerÜ lkjd'

myiqj .ek ys;,d *eIka lrkjd

uu tfyu tl me;a;lg fldgq fj,d keye' ug lror ke;s ug myiq .e<fmk we÷ï uu w¢kjd' ;eklg .shdu w¢k we÷u lrorhla fjkjg uu leue;s keye' ta ksid uf.a myiqj .ek ys;,d uu *eIka lrkjd' ug we÷ï uykak nE' frÈ lE,a,la uQÜgq lrkakj;a nE' yenehs frÈ wrf.k ug ´k äihska tl yo,d ldgyß lsh,d uiaijkak mq¿jka'

f.dvla wh ug ,iaikhs lshkjd

fmdÿfõ .;a;u f.dvla wh udj ,iaikhs lsh,d lshkjd' yqÛla wh uf.a yskdjg leue;shs' uu yskdfjoaÈ iuyr fj,djg hd¿fjda uf.a lïuq,a ñßlkjd' uu ys;kafka uf.a lïuq,aj,g iuyr hd¿fjda leue;shs' fldfydu;a uu yskdfjkfldg uf.a lïuq,a fol fnda, fjkjfka'

iu .ek;a is;kjd

wõjg .syska wdju kï wksjd¾hfhkau fldaudßld lE,a,la .dkjd' fldaudßld yß iS;,hsfka' yug;a iEfykak fyd|hs' wõjg msÉpqkq yu blaukgu whska fjkjd' wfma f.or f.a msámiafia uu iEfykak fldaudßld jj, ;sfhkafka' ;j wõjg .sys,a,d wdju fhda.Ü álla jqK;a .dkak mq¿jka'

lsß kï fndkafkau kE

uu fmdä ldf,a b|,u lsß fndkak leue;s keye' Wfoau keÛsgmq .ukau WKqj;=r ùÿrejlg foys f.ä Nd.hl hqI od,d fndkjd' nr wvqlr.kak jf.au ojiu weÛg wjYH Yla;sh ,nd.kak tal fyd|hs' Bg miafia j¾la wjqÜ ál lrkjd'

iEfykak j;=r fndkjd

Tõ' uu oekakï iEfykak j;=r fndkjd' uf.a tl ld,hla ;snqKd uu j;=r ìõfju kE' miafia j;=r fndkak ´ku ksid j;=r f,dl= fnda;,hla <Û ;shdf.k j;=r fndkak mqreÿ jqKd' oeka kï iEfykak j;=r fndkjd'
fld< le| fndkjd
uu fld< le| fndkak yßu wdihs' wfma f.or uf.a Woõjg bkak flkdg riu rig fld< le| yokak mq¿jka' wms i;shg ;=ka y;r j;djla f.or fld< le| yokjd' Bg wu;rj uu ks;ru jevmqr m,;=re lkak leue;shs'

ug rig Whkak mq¿jka

Tõ' oeka b;sx wjqreÿ y;rla ú;ru Whkjfka' ta ksid rig Whkak mq¿jka' yenehs n¢kak l,ska kï fudkj;au nE' f.or bkak ldf,a lsisu fohla lf<a kE' kuq;a oekakï rig Whkjd' ckl;a uu Whk lEu lkak yßu wdihs'

Wh,d bjr jqkdu oE;g i;aldr lrkjd

uia"ud¿ jf.a foaj,a yooaÈ ly" ñßia" ;=kmy yekaolska od,d jevla kEfka' fyd|g rig moug tkak kï w;ska wkkaku fjkjd' ta jf.a fj,djg lEu yo,d bjr fj,d w;a fidao,d" foys Ndf.hlska fyd|g kshfmd;= w;a tfyu msßiqÿ l<du we;s' Bg miafia u;la lr,d w;aj, f;;ud;a;= lr,d fudhsIaprhsiska álla .dkjd'

wudrefjka weÛ yev lr.;a;d

udj oelaldu ljqre;a lshkafka kE ug nfnla bkakjd lsh,d' uu wjqreÿ folyudru mq;dg lsß ÿkakd' ta ldf,a fyd| fmdaI”h lEu;a lEjd'
tfyu flfkl=g álla weÛ yod.kak wudrehs' ta;a uu wudrefjka uf.a weÛ fyd|g yod.;a;d' ;du álla uy;hs' ta;a yqÛla wh ug nfnla bkakjd lsõjg ms<s.kafk;a ke;s ;rug uu mrK ysgmq ;;a;afjgu uf.a weÛ yod.;a;d'If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us