Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

rkacka tlal .;a; ux., PdhdrEmh ksid
wkQIdg mdfr neye, hkak;a nE
m%Yak msg m%YakÆ


ckm%sh k¿ ks<shka fo‍fmd<la jQ rkacka rdukdhl iy wkQId ouhka;s fmkS isá ux., PdhdrEmh yefudaf.au wjOdkhg ,la jqKd' iuyre ys;=fõ fï fokakd we;a;gu újdy jqKd lsh,hs'fldfydu yß fï mska;+rh fldhs;rï ÿrÈ. .shdo lsõfjd;a wo jk úg wkQIdf.a w; .kak bkak fma%ujka;hd mjd bkafka uQK krla lrf.k¨‍'

we;a;o fï l;dj''@ wkQId uqK.eiqKq fj,djl wms weyqjd'


tal we;a;''fï PdhdrEmh oelal fndfyda wh ys;=fõ uuhs rkacka whshhs we;a;gu újdy fj,d lsh,hs'''fldfydu yß fï PdhdrEmh .ek uf.a fmïj;df.kq;a fndfyda fokd wy, ;snqKd'' tal we;a;gu thdg lrorhla fjk úÈyg ÿrÈ. .syska''
iuyr wh m;a;rj, .sh fï mska;+rh lm, ,shqï mjd tj, ;snqKd' we;a;gu fïl bji.kaku neß ;ek Tyq ug l;d lr, lsõj" tal fï úÈfya mska;+rhla fjk nj uq,§ okakj kï thd, Thdg f.jmq uqo,g jvd jeä .dKla §, uu Thdj f.or kj;a; .kakjd lsh,d''
fï PdhdrEmh ksid wkQI;a uqyqK §, ;sfhkafka iq¿ mgq m%Yak je,lg kffuhs' fndfyda wh wkQIg;a kslï bkak §, keye'

mska;+rh oelal yeáfha ug l;d l< fndfyda fofkla wjxlju iqn m;kak .;a;d' iuyre —wfka Th fokak tl;= fjÉp tl fldhs ;rï fyd|o lsh, lsõjd'' ;j;a wh fudllao fï lr .;af;a wehs rkacka jf.a flfklaj n¢kak ;SrKh lf<a lsh,d weyqjd' úfYaIfhkau ta úÈyg m%Yak lf<a rkacka whshd lrk foaYmd,khg úreoaO ug ys;j;a wh nj ug jegyqKd'' fudlo foaYmd,ksl jYfhka uu bkafka rkacka whshd lrk mlaI foaYmd,khg úreoaO me;af;afka''

B<Õg iuyre Th ;SrfKa .;af;a fyd|g ys;, n,,o lsh,;a weyqjd''

we;a;gu fï jf.a m%Yak tl È.g wdjd' iuyre uu lshk foa úYajdi lf<au keye' wka;sug ug fïlg W;a;r §,u tmd jqKd'' oeka lsh,;a fjkila keye'' okafka ke;s wh ;ju wykjd''
wkQIg ú;rla kffuhs' fï mska;+rh ksid rkackag;a W;a;r n¢kak isÿ jqKd' ta;a wkQId ;rï rkacka tal .eg¨‍jla lr.;af;a keye'

rkacka whshd fï mska;+rhg fmkS bkak fldg;a uy msiaiq jev f.dvla l<d' we;a;gu uu fndfydu wudrefjka ;uhs ta f*dfgda IQÜ tl bjr lf<a' thdg yeu fj,dfju yeu tllau úys¿' fndre foaj,a lr, udj nh l<d' yskeiaiqjd' wka;sug" wfka ma,Sia whsfha ug fïl yßhg lrkak Woõ lrkak lsh, msxfikavq fjkak mjd ug isoaO jqKd'

rkacka whshd tlal iSßhia jev lrk tl ys;k ;rï f,fyis keye'' fldhs fj,dfõ ne¨‍j;a bjrhla keye fcdala lrkjd'

wkQId lshkafka weh ljodj;a fï jf.a ux., PdhdrEmhlg fmkS isg ke;s njhs'

fïl ;uhs¨‍ weh ukd,shla úÈyg fmkS b|, .;a; uq,au PdhdrEmh'

tal ksid fjkak we;s fïl fï ;rï m%isoaO fjkak we;af;a''weh iskdiS lsõjd'

oeka t;fldg wkQId ljoao we;a;gu ukd,shla fjkafka ''fï WKqiqu;a tlal tal;a jqKd kï fyd|hs fkao''@ wfma m%Yakhg weh kej; j;djla uy yhsfhka iskdiqKd'

fyd|hs ;uhs'''ta;a uf.a ukd, uy;a;hd bkafka álla uqrKavq fj,d'' ta ksid wfma ux.,H wdmyq álla ú;r l,a hk ,l=Kq weú,a,d'''

iuka m%shxlr kïuqksf.a

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us