Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uyskaog we|mq yÍkao% iy
ffu;%Sg weomq kÿka
rgg lshmq foa fukak

ÿrl;k weu;=ï follska
ug urK ;¾ck l<d - yÍkao% 

ffu;%S ckdêm;s ;=udkï tfyu kE¿
r.mdkak wjia;djla yuq Wfkd;a kï hkj - kÿka

ljqo ta fld,a,d@
upx WUf. hd¿fjlao ta@

yÍkao% wfíúl%u iy kÿka úchúl%u lsõju oeka wfma rfÜ fkdokak flfkla kE' ojiska uq¿ rgla fkfjhs f,dj u l;d lrk pß;hla njg yÍkao% iy kÿka m;a jqfKa jd¾Isl mdi,a l%slÜ ieKfl<sfha m%pdrK /<shlg ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIf.a;a j¾;udk ckm;s ffu;%Smd, isßfiakf.;a yevrejg iudk pß;hlg mK fmùu ksid'

nqlsfha oreKqjg u úfõpkhg ,lajqK yÍkao%g fï ksid u urK ;¾ck mjd wdjd lsh,d wmg oek.kak ,enqKd' we;a;g u fï yÍkao% ljqo@ wehs thd fï jf.a fohla lf<a@ Tkak ta .ek fydhkak  wms ;SrKh l<d' yenehs ta foaYmd,kh lrkakj;a ldgj;a lfâ hkakj;a fkfjhs'


fld,af,la .;a; iqmsß wd;,a tlla rgla l<Ujkak iu;aùu;a fï yÍkao%g ta .ek rgg lshkak ;sfhkafk fudkjo lsh,d oek.kak tlhs ;uhs wfma fï idlÉPdj lrkak m%Odk u fya;=j jqfKa'

nqlsh .sks;sínd fkao@
tfyu jqKd fmdâvla

wehs fufyu fohla lrkak ys;=fõ@
jd¾Isl ì.a ueÉ fmrâ tfla wms ldf,ka ldf,g Th jf.a fmdä fmdä foaj,a lrkjd' fï mdr;a lf<a ta jf.a fjkila ;uhs' ke;=j lsisu há mrud¾:hla ug ;snqfK kE'

fldfyduo ,efnk m%;spdr

j¾. folla ;sfhkjd' tlla fyd|hs' tlla krlhs'

urK ;¾ck;a tfyu wdjd lshkafk we;a;o@
Tõ'

ÿrl;k weu;=ï follska ug urK ;¾ck l<d' ta jf.a u f*ianqla yryd;a ta jf.a urK ;¾ck lsÍï lsysmhla oelald'

Ôúf;ag ;¾ckhla taú lsh,d nhla keoao@
oekg kï tfyu nhla keye' tk foalg uQK fokjd'


mdfr neye,d hkak mq¿jka ;;a;ajhla kE lshkafk we;a;o@

^yskd& tfyu keye' ta;a Th fjäkaj,g tfyu .shdu iuyre weú;a fmdä fmdä úfõpkh lsÍï kï lrkjd'

ysgmq ckdêm;s;=ud l;d lf<a keoao@
uf.a hd¿fjlag l;d lr,d ;snqKd' t;=ud yskd fjù wy,d ;snqfK ,ljqo ta fld,a,d@, lsh,d' ta jf.a u kduÆ;a yskd fjù hd¿fjlaf.ka wy,d ;snqKd ,upx WUf. hd¿fjlao ta@, lsh,d' we;a;g u ysgmq ckdêm;sjrhgj;a Tyqf. mjqf, whgj;a fïl nrm;, m%Yakhla fkfjhs Th wks;a whg jf.a'


b;ska kÿka Thd yÍkao% tlal tl;=fj,d nqlsh .sks;sínd fkao@

fmdä welaÜ tlla oeïu m;a;= fj,d .shdfk

b;ska m;a;=fj,d hkfldg fudlo ys;=fk@
iskdfiñka'''  fmdävla i;=gla we;s Wkd iafldf, ku;a tlalfj m;a;= Wfka
ta jf.au nfhka ysáfh

wehs ta nh ys;=fk@
fcdì tl .ek ;uhs'' ta;a ffu;%s ckdêm;s ;=ud tfyu kE lsh, uf. hd¿fjd f.dvla fofkla lsjqj'

Thdg urk ;¾ck tau wdfj ke;ao@
wfmda kE

wehs fufyu lrmq tl wmydila lsh, nqlsfh nek, ;snqk fkao@
wms ys;kafk kE fïl wmydihla lsh,''  wmsh ´k Wfka ydiHla Wmoaokak
wms ys;kj tal id¾:lhs lsh,

fydog r. mdkak mq¿jka fkao@
Tjq ug fmdäldf, bo, tal fmdâvla mq¿jka

wjia:djla tau yuq Wfkd;a @
ys;, n,kak ´fk wlue;a;la kE

wjidfkg lshkak ;sfhkafk fudloao@
wmsg ´fk foa Wkd iafldf, ku wiaila uq,a,la kEr .shdIf You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us