Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

uu ckm%sh k¿fjl=g wdof¾ lf<a kE
rd.h iy wdorh tl iudkhs
-wkqId ouhka;s

k¾;k Ys,amskshla fukau rx.k Ys,ams,amskshla f,i;a risl yoj;aj,g ióm flfkla ;uhs wkqId ouhka;s' wdorh .ek wdorh wehg oekqfka fldfyduo lsh,d oek.kak ßúirishg wm fujr wehj iïnkaO lr.;a;d'

wdof¾g ks¾jpkhla ÿkafkd;a@
wdof¾ lshkafka mdgla ke;s mlaIhla ke;s jhi fNaohla ke;s fohla'ta jf.au wdof¾g lshkafka ys;lg oefkkak mq¿jka yßu iqkaor ye`.Sula'mdi,a fma‍%uh iqkaoro@
Ôúf;a iqkaoru ldf,a ;uhs mdi,a ldf,a'ta jf.au wdof¾ lshk foa ,iaikgu oefkkak mgka .;af;;a mdi,a wjÈfha§ ;uhs'

wdof¾ uq,skau ys;g oefkkfldg jhi lSho@
yaïï jhi wjqreÿ 15la ú;r we;s'

mdi,a fma‍%ufha u;l fudkjo@
u;l lshkafka wdof¾ yqjudre lf<a ,shqï ,sh, fmd;aj, od, fokjd u;lhs'

m‍%:u fma‍%uh wu;l lrkak mq¿jkao@
ldgj;au wu;l lrkak mq¿jka lula keye'yojf;a fld;ekl yß u;lhka b;=re fj,d ;shkjd'kuq;a wu;l lrkak neye lsh, keye'kuq;a yeuodu;a b;ska u;lhka ke;s fj,d hkafka kï keye'

wdof¾ lroa§ uq,skau ,enqKq ;E.a.@
uq,skau u;lfha ;sfhkafka ,iaik *hs,a ljfrl=hs";Ska; mEkla ;ud ,enqfKa'

wdorh m‍%ldY l< hq;af;a yeuúgu fmïj;do @
wksjd¾fhkau ug oefkk úÈhg msßñ md¾Yajfhka wdorh m‍%ldY úh hq;=hs'

Tn m‍%:ufhkau ldgyß wdof¾ m‍%ldY lr,d ;sfhkjo@
yaïïïï…' keye'

wm‍%ldYs; wdor l;d lShla Tfí Ôúf;a ;shkjo@
wm‍%ldYs; wdor l;d lsh,  ;sì, keye'

ckm‍%sh k¿jka lSfofkl=g Tn wdof¾ lr,d ;sfhkjo@
tfyu kï keye' yoj;skau tfyu wdorhla kï ;snqfKa keye'

Tn wdof¾§ n,dfmdfrd;a;= fjk fmïj;dg ;sìh hq;= .;s .=K fudkdo@
úfYaIfhkau b;ska udkqISh .;s .=K ;sfnkak  ´ks' l;d ny yeisÍu úYajdih wksjd¾fhkau ;sfnkak wjYHhs'

wdorhg iy rd.hg tlúg meje;aula ;sfhkak mq¿jkao@
ux ys;kafka ta folgu tlúg meje;aula ;shkak  ´ks'rd.h iy wdorh tl iudkhs'uu ys;kafka 50]la'

Tyq Tng wdof¾g lshk ku fudloao@
wkq

Tn Tyqg wof¾g wu;kafka fldfyduo@
úfYaIfhka lsh, keye'uka ku lsh, wu;kak we;s'

úryj lS j;djla ú|,d ;shkjo@
úryj ú`o,d ;shkjd'tl j;djla'

wdorh újdyfhkau fl<jr úh hq;=o@
tfyu úh hq;= keye'újdyfhkau fl<jr fjkjkï fyd`ohs' kuq;a tfyu fjkaku  ´ks lsh, keye'

Tyq ;ry jqfKd;a Tn Tyqj hd¿ lr .kak fudlo lrkafka@
tal kï wjia:dj wkqj fjkia fjkjd'

wdorhg jhi m‍%Yakhla fkao@
uka kï ys;kafka wdof¾g jhi kï ndOdjla fyda m‍%Yakhla fkfjhs'

pdrekaÈ lreKd;s,l

If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us