Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

msßñ mdgla kE;s fld,a,kaf.ka lsisu jevla kE
,.g .kakj;a ysf;kakE
-mshqñ yxiud,s

mshqñ yxiud,s lshkafka ldf,ka ldf,g mqj;a ujk lafIa;%fha isák ckm%sh pß;hla' ta ksidu fujr wdorh .ek l;d lrkak wms wehg l;d l<d'

wdorh ys;g oefkkfldg jhi lSho@
jhi wjqreÿ ody;frÈ ;uhs ug wdorh ys;g oekqfKa'

mdi,a fma%uh u;lo@
Tõ' ta ld‍f,a fmïjf;la ysáhd ixÔj lsh,d' thd ,iaikhs' mdi, bjrfj,d thd tlal l;d lr lr ;uhs tkafka' wfma f.a fmak udfkÈ thdf.a hd¿fjda tlal hkjd' ta w;Sf;g uu f.dvla leu;shs'

m%:u fma%uh wu;l lrkak neß nj we;a;o@
mdi,a fma%uh ;uhs uf.a m%:u fma%uh;a' mq¿jka' wmg fyd| flfkla ,enqfKd;a ta foaj,a wu;l fj,d hkjd'

uq,skau ,enqKq ;E.a. fudllao@
fpdl,Ü tlla'

fmïj;df.ka ,enqKq jákdu ;E.a. fudllao@
frd,elaia Trf,daiqjla'

wdorh uq,skau m%ldY lrkak ´k msßñ <uho@
tfyu kE' fokakg fokakd wdof¾ kï" ta wdorh ljqre m%ldY l<;a tlhs' ug kï wdorh m%ldY lf<a msßñ <uhs ;uhs'

Tn ldg yß uq,ska wdorh m%ldY lr,d ;sfhkjo@
ldgj;au kE'

wm%ldYs; wdor l;d lShla Tfí Ôú;fha ;sfhkjo@
u;l kï kE'

ckm%sh k¿fjda lS fofkl=g wdorh l<do@
tod b|kau úch l=udr;=x.g ;uhs uu wdorh lf<a'

Tn jYS fjkafka msßñ <uhdf.a fudk .;s.=Kj,go@
fyd| fm!reIhla ;sfhkak ´k' /jq, ;sfhk" weÛ ;sfhk" ,iaik flfklag leu;shs' ta;a oeka ld‍f,a bkak whf.a msßñ mdgla kE''

wdorh we;=f<a rd.hg Tn fjka lrk bv m%;sY;h lSho@
wdorh iShg iShla kï rd.hg;a iShgu iShhs'

fmïj;d wdorhg Tng lshk ku fudllao@
iqÿ wïñ lsh,d'

Tn wdof¾g Tyqg lshk ku fudllao@
fíì lsh,d'

úryj lS j;djla ú|,d ;sfhkjo@
fo;=ka j;djla ú|,d ;sfhkjd'

fma%uh újdyfhka fl<jr fjkak ´ko@
tfyu fjk wjia:d;a ;shkjd' kuq;a tfyu újdy id¾:l fjkafk;a kE'

fmïj;d ;ry jqKyu Tn hd¿ lr.kafka fldfyduo@
uu thdj hd¿ lr.kafka kE' Tyqu ;uhs udj hd¿ lr.kafka'

fmïj;d ks;ru jeäu,a fjkak ´ko@
fmïj;d jeäuy,a fjkak ´k' kuq;a talg mr;rhla ;sfhkak ´k' fudlo ug wjqreÿ 24la fjoaÈ fmïj;dg jhi 50la jqfKd;a .e<fmkafka kE' wksl mdf¾ neye,d hkak nE'

wdorhg ks¾jpkhla fokak@
iqkaorhs' ta;a fj,djlg fõokdj jf.au ÿlla'

;s<sKs lreKdr;akIf You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us