BREAKING NEWS
latest

728x90

header-gossip ad

468x60

header-ad -->
Showing posts with label Piumi Hansamali. Show all posts
Showing posts with label Piumi Hansamali. Show all posts

කෙල්ලන්ගේ හිත් හොරාගත්ත මේජර්වරයාට පියුමිගෙන් ආරාධනාවක්


පියුමි හංසමාලි කියන්නේ කාලෙන් කාලෙකට ගොසිප් මවන කෙනෙක් කිව්වොත් හරි. සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ පියුමි ගොඩක් වෙලාවට කරන කියන දේවල් මේ විදියට ගොඩක් අයගේ කතා බහට ලක්වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියනවා. ඔන්න  ආපහු පාරක් පියුමි එයාගේ ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් ගිණුමට එකතු කරපු පින්තූරයක් අද වෙනකොට ගොඩක් අය කතාකරන්න පටන් අරගෙන. පින්තූරෙටත් වඩා ඊට යටින් ලියලා තියන වචන ටික තමයි හොඳ කියලා තමයි ඒක දැකපු ගොඩක් අය කියන්නේ.
පියුමි මේ විදිහට දාලා තිබුනේ වෙන කාගෙවත් පින්තූරයක් නෙමෙයි. මේ දවස්වල සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ ජනප්‍රියම කෙනාගේ පින්තූරයක් කිව්වොත් හරි. ඒ වෙන කව්රුවත් නෙමෙයි මේජර් සුරංග රණසිංහ. මේ දවස්වල රටේ පවතින විශේෂ ආරක්‍ෂිත වැඩපිළිවෙලත් එක්ක එක තැනකදි කැමරාවකට හසුවෙලා තිබුන මේ මේජර් සුරංග රණසිංහගේ පින්තුර ටික හිතපු නැති විදිහට සමාජ මාධ්‍ය පුරා පැතිරිලා තිබුනා. ඒ තියෙන ප්‍රතාපවත් පෙනුම ගාම්භීරත්වය අපේ කම රණවිරුවන් ගැන අපේ හිත්වල තියන ආදරය තව තවත් වැඩි කලා කිව්වොත් හරි. කොහොම වුනත් ගෑනු ළමයි බොහොමයක් දෙනාගේ හිත් හොරකන් කරන්න මෙතුමාට ලොකු වෙලාවක් ගියේ නෑ කියලානම් කියන්නම ඕන. ඔන්න ඔය කියපු ගෑණු ළමයි අතරේ පියුමිගේ හිතත් තිබිලා තියනවා කියලා අපිට හිතෙන්න පටන් ගන්නේ අර කියපු පියුමිගේ පෝස්ට් එක දැක්කට පස්සෙයි. මේජර් සුරංග රණසිංහට වහ වැටුනු ගෑනු ළමයින්ට දැනගන්නත් එක්ක එතුමන් ගැන තවත් විස්තර අපි ඉදිරියට කියන්න බලාපොරොත්තුවෙනුයි ඉන්නේ.පියුමිගේ ස්වාමිිිියා වීඩියෝව ගැන සියල්ල හෙලිකරයි

නිරූපණ ශිල්පිණී පියුමි හංසමාලි සම්බන්ධයෙන් වන ආන්දෝලනාත්මක වීඩියෝවක් ඊයේ දිනයේ බොහෝ කතාබහට ලක්වුණා.

අදාළ වීඩියෝවේ පියුමි හංසමාලිට පහර දෙන්නේ ඇගේ පෙම්වතා වෙනුරයි.

ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් වෙනුර සිය ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ අදහස් දක්වා තිබුණා.

මේක මගේ ජොබ් එක නෙවෙයි මගේ ගාණට ආවොත් මම වැඩේ භාරගන්නවා : Gossip Story about Piumi Hansamali

මේක මගේ ජොබ් එක නෙවෙයි
මගේ ගාණට ආවොත් මම වැඩේ භාරගන්නවා

මට ස්කර්ට් බ්ලව්ස් අඳින එක ටිකක් අලුත්.
 හැබැයි මම සාරි ඇඳලා තිබ්බා.

පියුමි හා හා පුරා කියලා සිනමාවේ දකින්න ලැබෙනවා?

ඔව්. ඒ 'වස්සානයේ සඳ' චිත්‍රපටය නිසා. චිත්‍රපටය තිරගත වෙනකල් මම බලාගෙන හිටියේ. දැන් චිත්‍රපටය තිරගත වෙන්න පටන් ගත්තා. කියාගන්න බැරි සන්තෝෂයක් තියෙනවා මේ වගේ හොඳ නිර්මාණයකට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණු එක ගැන.


උදයකාන්ත වර්ණසූරියට පියුමි අහුවුණේ කොහොමද?

ලබන අවුරුද්දේ අන්තිම වගේ බොහෝදුරට මම නැවත විවාහ වේවි - Piumi Hansamali

ලබන අවුරුද්දේ අන්තිම වගේ
බොහෝදුරට මම නැවත විවාහ වේවි
-පියුමි හංසමාලි 


පියුමි හංසමාලි කියන්නේ හැමදාමත් සමාජ මාධ්‍ය තුළ අවධානයට ලක්වන චරිතයක්. මේ දිවල නම් ඇය ගැන වඩාත්ම කතාබහ වුණේ ඇය රංගනයෙන් ායක වීමට සූදානම් වන ඉනිදීය චිත්‍රපටයක් නිසා. ඒ ගැන තොරතුරු සතිඅන්ත පුවත් පතකට කියලා තිබුණේ මෙන් මේ විදිහට..


ඉන්දියාවේ චිත්‍රපටයක වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබිම ගැන මොකද හිතෙන්නේ?

මම බ්ලූ ෆිල්ම් එකක් වගේ කළා නම් තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු දඟලන්න ඕනෑ ඔය ගොසිප්වල යන තරම් දෙයක් කොරියා ගිහින් වුණේ නැහැ - Piumi Hansamali :


මම බ්ලූ ෆිල්ම් එකක් වගේ කළා නම් තමයි
ලංකාවේ මිනිස්සු දඟලන්න ඕනෑ
ඔය ගොසිප්වල යන තරම් දෙයක් 
කොරියා ගිහින් වුණේ නැහැ

- පියුමි හංසමාලි


කොරියා ගිහින් පියුමිට මොකද්ද මේ වුණා කියන්නේ?

ඔය ගොසිප්වල යන තරම් දෙයක් වුණේ නැහැ. නමුත් හිතාමතාම දහ දෙනෙක් විතර එකතුවෙලා මට පහරදීමක් කළා කියලා එයාලම වීඩියෝ කරලා එයාලම ඒ වීඩියෝ සමාජ මාධ්‍යවලට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මට බනින වීඩියෝ වුණත් ප්ලෑන් කරලා වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ. ඒ සිද්ධ වුණ දේ ගැන මට හරි දුකයි.

පියුමිට විරෝධයක් එල්ල වුණේ බැනුම්වලින් විතරද?

Gossip Story With Piumi Hansamali : Gossip 99

msßñ mdgla kE;s fld,a,kaf.ka lsisu jevla kE
,.g .kakj;a ysf;kakE
-mshqñ yxiud,s

mshqñ yxiud,s lshkafka ldf,ka ldf,g mqj;a ujk lafIa;%fha isák ckm%sh pß;hla' ta ksidu fujr wdorh .ek l;d lrkak wms wehg l;d l<d'

wdorh ys;g oefkkfldg jhi lSho@
jhi wjqreÿ ody;frÈ ;uhs ug wdorh ys;g oekqfKa'

mdi,a fma%uh u;lo@
Tõ' ta ld‍f,a fmïjf;la ysáhd ixÔj lsh,d' thd ,iaikhs' mdi, bjrfj,d thd tlal l;d lr lr ;uhs tkafka' wfma f.a fmak udfkÈ thdf.a hd¿fjda tlal hkjd' ta w;Sf;g uu f.dvla leu;shs'

Gossip Chat With Sri Lankan Actress Piumi Hansamali : GOSSIP99

f.org fj,d ysáh flfkla ;uhs uu
,xldfõ ñksiaiq udj
f*ianqla ;rejla lr,d
- mshqñ yxiud,s

wo mshqñ yxiud,s lshk flkdg 
ñ,la iy jákdlula ;sfhkjd

mshqñ yxiud,s lshkafka fndfyda fokd w;r l;dnyg ,lajk iy ldf,ka ldf,g úúO l;d ujk pß;hla' fï weh iu. l< l;dnyla'

mshqñ yxiud,s lshkafka f*ianqla ;rejlao@

,xldfõ fïjk fldg ñksiaiq udj f*ianqla ;rejla lr,d' kuq;a uu f*ianqla ;rejla fkfuhs' mshqñ yxiud,s lshkafka f*ianqla tl yryd ckm%sh jqKq flfkla fkfuhs' uu jD;a;Sh ksrEmK Ys,amskshla" ksfõÈldjla" rx.k Ys,amskshla' uu f*ianqla ;rejla lshkak neye tal iïmQ¾K jerÈhs'

Gossip Chat With Sri Lankan Actress Piumi Hansamali : GOSSIP 99

ta cd;sfh fmdfgda ,Sla jqfKa uf.a ú;ro@
fldÉpr ks<shkaf.a mska;+r ,Sla fj,d ;sfhkjdo@
- mshqñ yxiud,s

mshqñg yeuodu lgl;dj,ska kï wvqjla kE fkao@
Tõ" Tõ' lgl;d yeuodu me;sfrkjd' mshqñ yxiud,s yereK;a f.disma tlla yefokjd'

f.dismaj,g wu;rj Ôúf;a fudlo fjkafk@
uf.a m<uqjeks Ñ;%mgh Wohldka; j¾KiQßh uy;auhd wOHlaIKh l< ‘jiaidfka i|’ ;sr.; fjkl,a wdidfjka n,df.k bkakjd' ta jf.au jHdmdr lghq;a;la mgka .kak yßu wdidfjka bkakjd'

fudk jf.a jHdmdrhlao@
rEm,djKHd.drhla' tfyu tlla mgka .kak ug yq. ld,hl b|ka ySkhla ;snqKd'

Gossip Chat with Piumi Hansamali : GOSSIP99

hd¿lug udi 08 hs
th;a uf. jhfiuhs
Ôúf;a oelmq fyd|u msßñhd Tyqhs

ksrEmK Ys,amsfhla úÈyg ysgmq mshqñ tlmdrgu r.mdkak wdfõ fldfyduo@

uq,skau ux “Model of new Generation” ;r.hg bÈßm;a jqKd' wjqreÿ yhlg l<ska ;uhs uu talg bÈßm;a jqfKa' tfyu ksrEmK Ys,amsfhla úÈyg ysgmq ug iaj¾Kjdysksfha jevigyka ksfõokh lrkak wjia:dj ,enqKd' ta w;=r;=f¾ “Í;=” lshk fg,skdgHfha rÛmdkak wjia:dj ,enqKd' talg udj f;dard.;af;a ufyaIa r;air uoaÿu wdrÉÑhs" Ydka; fidhsid uy;a;hhs'

Piumi Hansamali's boyfriend Birthday Celebration

mqj;a ujk mshqñ .ek f.dv fofkla l;dny lrkjd'wmsg oek.kak ,enqKq w¨‍;au wdrxÑh ;uhs mshqñ yxiud,s fï wjqreoafo újdy fjkak hkjd lshk tl'mshqñf.a wdorjka;hd ;uhs fjkqr'

fjkqrf.;a mshqñf.;a wdor iïnkaOh .ek lsysm fofkla oekf.k ysáh;a f.dv fofkla tal oek.;af; fjkqrf. Wmka Èk idofha PdhdrEm wka;¾cd,hg tlaùu;a iu.hs'


Piumi Hansamali's 24th Birth Day Celebration

iudc cd, fjí wvúj, mqj;aujk pß;hla jk mshqñ yxiud,sf.a WmkaÈkh ojfia wehf.a ñ;=rka úiska  Surprise tlla ÿkak ' tu WmkaÈk idofha PdhdrEm tl;=jla my;ska krUkak...


Gossip Chat with Piumi Hansamali : GOSSIP99

ñisia‌ fkdfn,a la‌ùka 2016
;r.hg hk mshqñ
yefudagu oek.kak lsõõfõ
fudkjo @

mshqñ wo cd;Hka;r ;r.hlg iyNd.sfjkjd lsh,hs wdrxÑh@
fï ;r.h ñisia‌ fkdfn,a la‌ùka 2016 f,i ;uhs kï lr,d ;sfhkafka'

fï ;r.h meje;afjkafka fldfyao@
uef,aishdfõ' ñia‌ iy ñisia‌ f,i ;uhs fï ;r.dj,sh meje;afjkafka' ,xldfjka ;j;a ;re‚hla‌ ñia‌ fkdfn,a la‌ùka ;r.h i|yd iyNd.sfjkjd' uu ñisia‌ fkdfn,a la‌ùka ;r.h i|yd ;uhs iyNd.sfjkafka'

Sexual bribe offer from Piumi Hansamali ?

mshqñ yxiud,sf.ka
,sx.sl w,a,ia b,a¨‍jo @

miq.shod meje;ajqKq Y%S ,xld újdyl úYaj rE /ðK ;r.fha ;=kajeks ;ek Èkqfõ uhqñ Y%Sud,shs'

Y%S ,xldj ksfhdackh lrñka weh cd;Hka;r rE /ðK ;r.dj,shlg iyNd.s fjkak fï Èkj, iQodkï fjkjd'

mshqñ yxiud,s fõÈldfjka nei .sfhao uhqñ Y%Sud,s ;=kajeks ;ek ch.;a ;r.dj,sfha §hs'

fï iïnkaOfhka uhqñ mqj;am;lg fuf,i woyia olajd ;snqKd'

Piumi Hansamali Speak about fake selfie photos

weu;s yÍka iu. isák
wdkafoda,kd;aul PdhdrEmh .ek
mshqñ lshk l;dj fukak
—ux wdihs w÷r.kak˜
mshqñ yßkaf.a Number tl b,a,hs

mshqï yixud,s lshkafka wo iudc fjí wvúj, fukau fndfyda fjí wvúj, úúO mqj;a ujkakshls'

miq.sh odmej;s ñia Y%S ,xld ;r.j,sfhka wk;=rej weh .ek úúO mqj;a iudc fjì wvú yryd me;srekd'

Piumi Hansamali Speaks about Jealousy

Wodß Èkmq fj,dfõ
fõÈldfjka neye,d .sh mshqñ
bßishdj .ek lSj l;dj fukak
(VIDEO)

miq.sh Èfkl mej;s újdyl rE /ðK ;rÕfha§ mshqñ yxiud,s mrdch jQ wjia:dfõ fõÈldfjka nei.sh w;r ta ms<sn|j fï jk úg iudccd, Tiafia l;dnyla we;sj ;sfnkjd'

mshqñf.a f*ianqla .sKqfï§ wm%isoaO fjí wvúhla Wmqgd olajñka weh m%ldYhla igyka lr we;s w;r thg m%;spdr olajd we;s fndfyda msßila úúO whqßka ;rÕh ms<sn|j woyia olajd ;sfnkjd'

Piumi's Next Stage of after Marketing Socile Meadia

mshqñg jev weú;a
fidaI,a óähd md¿jg hhso@

mshqñ myq.sh ldf,au thdj ud¾lÜ lf<a fidaI,a óähd j,ska' fldákau lsõfjd;a mshqñ nd;a rEï tfla fi,a*shla .eyqj;a tal f*ianqla tlg od,d f,dl= mí,sisá tlla .;a;d'

ta w;ska ne¨‍ju mshqñ lshkafka Y%S ,dxlsl fidaI,a óähd laùka lsõfjd;a tafl je/oaola keye' we;a;gu mshqñ ta ;rug fidaI,a óähd j,ska jev .;af;a l,d lafIa;%fha mshqñg f,dl= jevla lrkak pdkaia tlla fkd,enqKq ksid' b|,d ysg,d ñhqisla ùäfhda tll fmakak ysáh;a fg,skdgHl Ñ;%mghl mshqñ olskak ysáfha kE'

Gossip Chat With Piumi Hansamali : GOSSIP99

ta mska;+rj, bkafk
uu fkfjhs lsh,d uu lshkafka keye
- mshqñ yxiud,s

ux mdi,a hk ldf, thd uf. uq,au fndahs f*%kaâ
.‚ldfjd;a oeka lshkjd ;uka ks<shla lsh,d

mshqñ yxiud,s .ek oeka f.dvla l;d fjkjfk@
tfyu l;dnyg ,lafj,d ;sfhkafk fyd| foag fkfjhsfk' ß;+ kdgHh l<dg miafi ux .ek Th l;d lrkjuhs'

wka;¾cd,fha ießirk mshqñf. wvksrej;a PdhdrEmj, we;a; l;dj fudllao@
uu ksrEmK Ys,amskshla úÈhg b|,d rx.k Ys,amskshla úÈhg bÈßhg hk tlg fjk flfkla B¾IHdjg lrmq jevla ;uhs ´l'

Gossip Chat With Piumi Hansamali

rÕmdkak wdrdOkd lr,d
fjk foaj,a n,dfmdfrd;a;= Wkd
-mshqñ yxiud,s

wdorh iqkaorhs' ta;a wdorh ÿlla fõokdjlska 
fl<jr fjk fohla ú;rhs'

mshqñ yxiud,s lshk kug jvd fndfyda fokd wehj y÷kkafka ß;+ kñka' Ydka; fidhsidf.a wOHlaIKfhka yevjk “ß;+” fg,s kdgHh yryd mqxÑ ;srhg mdhd tk wÆ;au reje;a;sh jkafka wehhs'

Tfí iïmQ¾K ku
mshqñ yxiud,s f.dauia

t;fldg “ß;+” lshkafka
ß;+ lshkafka uu rÛmE m<uq jeks fg,s kdgH rx.kh' ta ksid ug oeka mshqñ lshkjg jvd ß;+ lsh,d l;d lrk msßi jeähs' we;a;gu uf.a msklg ;uhs ug fï fg,s kdgHh ,enqfKa' ß;+ ksid wo yefudau udj w÷rkjd" ug wdof¾ lrkjd' ta ksid ug yßu i;=gqhs'

Shashi Hewage & Shashi Hewage Speak about Fight in Nugegoda

kqf.af.dv md,u hgos
.y.;a; ks<sfhda lshk l;d'''


thd uf. ieñhd tlal iïnkaO;djla ;snqkd
YIS ;uhs ug uq,skau .eyqfõ 

 - mshqñ yxiud,s

thdf.a ieñhdg kï ´fk jqKd ud
tlal iïnkaOhla we;s lr.kak
- YIS fyajf.a


ug .ymq ksid uu .eyqjd - wdlaId 

je/oaola l<d lshuqflda' ta;a ta je/oaog m%isoaêfha .yk tl jákjdo@
uu fkfjhs biafi,a,u .eyqfõ' thhs ug .eyqfõ' ux ldf.kaj;a .=á lkak kï ,Eia;s kE' ug .ymq ksid uu .eyqjd'

fmdä mdrla fkfjhs .y,d ;sfhkafka' we÷ï bfrklïu .eyqjd fkao''@

thd .jqula we|,d ysáfha' we;a;" we÷u breKd ;uhs' yenehs thhs ug uq,skau .eyqfõ' uf.a we÷u brefK ke;s jqKdg uf.;a mmqj bÈfukaku thd .ymq mdrj,a jeÈ,d ;snqKd'

Gossip Lanka Chat with Piumi Hansamali

f.dvla wh ;j;a flfklaj
md.f.k hkak yokafka i,a,s ksid
yefudau okakjd ug yßhg
;ry hkjd lsh,d
- mshqñ yxiud,sfï ojiaj, mshqñ .ek jeämqr l;d fjkjd lsh,d wdrxÑhs@

ksfõÈldjla úÈyg ;uhs ug fï ojiaj, jeämqru m%;spdr ,efnkafka' uf.a bÈßm;a lsÍug f.dvla fokd wdihs lsh,d ysf;kjd' we;a;gu uu .ek l;d lrk wh ug wdi wh fï ojiaj, jeämqru l;d lrkafka uf.a bÈßm;a lsÍï .ek ;uhs'