Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

u;a j;=rg f,d,aj
fmjQ lsr wu;l l<
je,a,jdfha mdm;rhd

uy ? ujg l< yÈh

miq.sh 11jkod rd;%shl isÿ jQ isÿùula ksidfjka ;u uj ljqrekao hk j. wu;l jQ mdm;r mqf;l= ms<sn|j mqj;la je,a,jdh m%foaYfhka jd¾;d fjkjd' 

ksjig ñ;=frl=o f.kajdf.k lgf.dkakla î Wkauka;lfhl= fuka yeisreKq fudyq úiska jfrl l=iaisfha ;snQ ,sm l=vqmÜgï lrkakg ù ;sfnkjd' miqj ujg uy yhsfhka lE .id nek je§ we;s mdm;rhd wehg l=vq l< ,sfma len,s bj;a lrkakg lshd ;sfnkjd'
.ugu wefikakg lE .ik mq;df.a ioaohg kj;ajkakgfoda is;d weh lsisjla fkdlshd ,sfma len,s bj;a lr rd;%S 12g muK kskaog f.dia ;sfnkjd' fjßu;ska isyshla fkdue;sj ksjfia ta fï w; jefkñka isá fuu mdm;rhd miqj uj ksodisá ldurh fj; f.dia we;af;a fmõ uõlsf¾ f.!rjh;a wu;l lrñkqhs'

miqj uj ksodisá we|fj; f.dia we;s fudyq wehf.a ll=,a iam¾Y lrñka n,y;aldrlï lrkakg W;aidy lr we;s w;r fjkila oeKqkq ksid wjÈ ù n,k úg weh oel we;af;a ;u mq;d ta wi, isák njhs'

uj wjÈ jQj;a wehg ;jÿrg;a n,y;aldrlï lrkakg ;e;a l< fuu mdm;rhdf.ka ñ§ weh flfia fyda m,df.dia ;sfnkjd' .xcd Ndú;hg oeäj f,d,aj we;s fudyqf.a uy fmdf<dj kqyq,kd l%shdj ms<sn|j miqÈk uj úiska fmd,sishg meñ‚,s lr ;sfnkjd' jydu l%shd;aul jQ fmd,sish kreuhd w;awvx.=jg f.k we;s w;r fï jk úg Tyq nkaOkd.dr .;lr we;s njhs jeäÿrg;a jd¾;d jkafka'

fuf,i ysßyerhg ,lajQ ujf.a jhi wjqreÿ 74la jk w;r wehf.a mq;df.a jhi wjqreÿ 32la' óg fmr fuu mdm;rhd wkshï ldka;djla ksjfia r|djdf.k wehg jo ysxid lrkakg ù we;s nj;a miqj weh ksjiska mkakd we;s nj;a fmd,sia wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a f;dr;=re jd¾;d lrkjd' 
If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English