Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

GALLERY

FACEBOOK

rkacka ;kslv
jqfKa È,aydks ksido
??
È,aydks ms<s;=/ fohs


È,aydks fï ojiaj, Tn .ek fkdfhl=;a l;d me;sr hkjd@

wfka uu mdvqfõ me;a;lg fj,d bkak flfkla' l;d m;=rjk whuhs we;a; ke;a; ke;a; okafka'

rkacka rdukdhl ;kslv jqfKa Tn yskaod lshkjd@

th b;sx thdf.kau ;uhs wykak fjkafka

we;a;gu rkacka yd Tn w;r iïnkaOhla ;snqfKa keoao@

wog;a ifydaor iïnkaOh lshkfoa ;sfhkjd' tod b|ka wms ys;j;a' tlg wog;a jev lrkjd'
we;a;gu È,aydks rkackag wdorh lf<a keoao@

wfma ys;a .ek okafka wmsu fkao@

rkacka kï Tng wdorh l<dÆ fkao@

ta .ek yßhgu okafka rkacka

rkackaf.a wdorh m%;sla‍fIam

lf<a Tyqg tlys;la ke;s ksid lsh,d;a lshkjd fkao@

ug;a l,ska thd la‍fIa;%hg wdfõ' ta rkackaf.a ;reKu ld,h' wksl ,iaik ks<shka lS fofkla tlal Tyq tlg r.mdkjo@ b;ska tl ;ekl ys;la /fËkafka fldfyduo@ ^iskd fiñka& ta flfia fj;;a wog;a wfma ys;j;alï ta úÈyg ;sfhkjd' rkacka we;a;gu fyd| flfkla'

wdfh;a rxcka iu. fmï pß;hla lrkak ,enqfKd;a''' @

fmï pß; r.mdkak wfma jhi oeka .e<fmkjdo@

yenehs rkacka kï wog;a fmï pß; lrkjd

ta .ek i;=gqhs'Tyq .ek ys;k yskaod we. m; tfyu ,iaikg ;shka bkakjdfka'

ta jqK;a È,aydks ;ju ;reKhsfka

ys; fyd| ksid rej ,iaikg ;sfhkjd' ta;a we;a;gu oeka uu f,dl= mqf;la bkak wïud flfkla' jhig iqÿiq pß; lrkak ;ud leu;s'

flda oeka mq;d @

ksjdvqjlg fï áfla ,xldjg weú;a bkakjd'

ta lshkafka mq;d bkafka rgo@

Tõ" jeäÿr wOHdmkh i|yd

f.or mq;d ke;=jyu È,aydksg yq.dla md¿ we;s fkao@

wfka Tõ" uq¿ f.oru md¿hs' ug;a uyd ;kslula oefkkjd' wms hd¿fjda jf.afka'

mq;d r.mdkak tk tlla keoao@

ke;sfjhs' thd fndfydu ksyv me;a;lg fj,d bkak <ufhla' yenehs ix.S;hg wdihs'

m%shxlr jf.a@

Tõ" m%shxlr;a mdvqfõ jev lrf.k bkak flfklafka'

fldfyduo m%shxlr oeka @

thd ljo;a jeä ioao odmq flfkla fkfï' iqmqreÿ mßÈ m%ix.j,g hkjd tkjd'''

me;a;lg fj,d ysgmq È,aydks foaYmd,khg weú;a fkao oeka @

fï ld‍f,a wms yefudau foaYmd,kh lrkjd' fï rg .ek we;a;gu lelal=ula wmsg ;sfhkjd'

foaYmd,kh ksid ys;j;=ka wE;a fj,d lshkjd @

fudk fndreo@ ´jd ;kslru lg l;d' uu foaYmd,khg wdfõ uf.a fm!oa.,sl iqL úyrKh Wfoid kffuhs' tal ljqre;a okakjd'

fï ;rï ,iaikg bkafka fnfy;a fm;s ì,dÆ fkao@

ljqo lshkafka' uu fidndoyu iu. Ôj;a fjk flfkla' wksl uf.a ys; yq.dla msßisÿhs' l=Kq kE' oyu wkqj Ôj;a fjkjd' b;sx fudkjdgo rej jvk fm;s'

Tfí rislhskag wjidfka fudkjo lshkak ;sfhkafka@

mq¿jka l,a ta wh fjkqfjka ;srhg tkjd' È,aydks wfYdalud,d lshk ks<sh .ek yq.la fyd|g okafka ta wh' Th fndre m%pdr uvj,ska uf.a rislhskaj wE;a lrkak nE'

uxcq, m%idoa ùrisxy

uq,dY% - ,laìuIf You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

English