Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

wkqId rxcka tlal
fydfrkau újdy fj,do@fïl ixidr.; ne§ula fjkak we;s - wkQId

wkQIdg rkackaj újdy lrkak ´k jqfKa ldgo@

rkacka whshdf.hs uf.hs f*dfgda IQÜ tl lf<a rEmjdysks jevigykla fjkqfjka' cd;sl rEmjdysksfha rkayqh jevigyk lrk mú;%d uf.a hd¿fjla' mú;%d ug l;d l<d fï jefâ lrkak' uu ukd,shkag w¢kafk;a kE' tfyu w¢kjd kï uu .kak .dKla ;sfhkjd' uu b;ska uf.a .dK lsõjd' thd,d ´fla lsõjd' ta ksid jefâ l<d'

ukd,hd rkacka nj l,skau okakjo@

ckm%sh fokafkla .kakjd lsõjd ñi rkacka tk nj lsõfõ kE' fï jefâg ojia follg l,ska ;uhs rkacka whshd tkjd lsh,d oek .;af;a' ug b;ska i;=gq ys;=Kd' fudlo rkacka whshd uf.a ys;jf;lafka'

rkacka tlal tlg jevla lrmq m<uq jeks j;dj fkfjhsfka@

oekg forK iagd¾ isá tfla wms fokakd tlg bkakjd' fldfydu;a tlg bkakjd' fldfydu;a uu iskudjg wdj uq,a ldf,a b|,u wkacka whshd ud;a tlal yßu ys;j;a' tal wdorh yd fma%uhg tyd .sh mqÿudldr ne£ula' b;ska kej; wdfh;a wms fokakd tlg uqK.eiqKd' tal ffofjdam.;hs'

rkacka tlal ism .kak o¾Yk lSmh rE.; lrkak myiq jqKdo@

Tõ" b;ska rkacka whshd yß úys¿hsfka' uu ta;a lsh lsh ysáfha ism .;a;g jevla kE' ta jf.a o¾Yk rEmjdysksfha fmkajkafka kE lsh,d' wka;sug taj;a fmkak,dfka'

okak lshk whf.ka fudk jf.a m%;spdro ,enqfKa@

uu jev lrkafk uyskao uy;a;hg' tal ;uhs uf.a foaYmd,fka' b;ska yqÛla wh lsh,d ;snqKd ,wfka Thd nekafoa rkacka rdukdhl fkao@ thd nekaod lsh,d Thdf.a foaYmd,fka udre lrkak tmd, lsh,d' iuyr wh kï ,.e<fmk fcdavqj, lsh,;a lsõjd' oeka fïl ,xldfõ wdkafoda,kd;aulu újdyh fj,d'

mjqf,a wh fudlo lsõfõ@

whsfhda" uf.a kEoEfhda fiaru l,n, fj,d' thd,d y;r jfÜ flda,a lr lr lshkjÆ ,wms wkQIg jrola lf<a kEfka" wehs wkQId wmsg fkdlshd lido nekafoa, lsh,d' ;du;a yqÛla wh fïl we;a; lsh,fka ys;df.k bkafka'

ta m%;spdr w;f¾ uv m%;spdr jeÿKq wjia:d keoao@

rkacka whshd foaYmd,kfha bkak flfklafka' foaYmd,fka§ ckdêm;s yß w.ue;s yß fjkak n¢kaku ´kfka' b;ska rkacka whshd udj nekafoa B<Û mdr ckdêm;s fjkak lsh,d iuyr wh ys;kjd'

r.mEug újdy fkdù we;a;gu újdy fjkak woyila keoao@

wksjd¾hfhkau újdy fjkak ´k' kuq;a b;ska újdyh ie,iqï lr.kak ;uhs fõ,djla ke;af;a' wvqu ;rfï wf.daia;= udifhaj;a n¢kak ´k' yenehs b;ska iagd¾ isá jevigyk ksid ug fï ojiaj, n¢kakj;a fõ,djla kE'

yxis wdá.,

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us