Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily hot Sinhala and English gossip news and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Anan Manan

KELIBIMA

FACEBOOK

BookMark US

ta mska;+rj, bkafk
uu fkfjhs lsh,d uu lshkafka keye
- mshqñ yxiud,s

ux mdi,a hk ldf, thd uf. uq,au fndahs f*%kaâ
.‚ldfjd;a oeka lshkjd ;uka ks<shla lsh,d

mshqñ yxiud,s .ek oeka f.dvla l;d fjkjfk@
tfyu l;dnyg ,lafj,d ;sfhkafk fyd| foag fkfjhsfk' ß;+ kdgHh l<dg miafi ux .ek Th l;d lrkjuhs'

wka;¾cd,fha ießirk mshqñf. wvksrej;a PdhdrEmj, we;a; l;dj fudllao@
uu ksrEmK Ys,amskshla úÈhg b|,d rx.k Ys,amskshla úÈhg bÈßhg hk tlg fjk flfkla B¾IHdjg lrmq jevla ;uhs ´l'


ta mska;+rj, bkafk Thd fkfõ lsh,o lshkafka@


ta uu fkfjhs lsh,d uu lshkafka keye' ta uu ;uhs' ta iEfyk ldf,lg l,ska fjÉp fohla'

ta PdhdrEmj, bkak wks;a flkd ljqo@
ta mska;+rj, ud;a tlal bkafk l,ska uf. fmïjf;la' yenehs thd kï fï jf.a fohla lrk folhs mkfy flfkla fkfõ' thd fïl lr,d kE'
fldfyduo tfyu yßhgu lshkafk@
ux mdi,a hk ldf, thd uf. uq,au fndahs f*%kaâ' ta .ek l;d fkdlr buq'fï jefâ lrmq flfkla .ek ielhlaj;a keoao@
lrmq flkdg ux .ek ;ryla kE' yenehs thdf. fmïj;sh uf.ka ;ryd msßuy.kak lrmq fohla' fmïj;shf.ka mskg lk msßñfhla fï jefâ l<d lsh,d uu okakjd'

ta PdhdrEmj, bkak flkdg nQÜ tl ;sífí mshqño@
tal fndrejla' wksl Th iïnkaOh ;sífí ldf,lg l,ska'

wehs mshqñg fufyu fjkafka@
uu ksrEmK Ys,amskshla' rx.k Ys,amskshla" ksfõÈldjla' wïud flkl=;a fj,d boa§ ;uhs uu fï jev lrkafka'

fï isoaêh .ek yefudagu meyeÈ,s lrkak f,aiso@
uf. hd¿jkag kï meyeÈ,s lr,d fokak mq¿jka' f.or whg kx fïjg W;a;r fok tl m%Yakhla ;uhs'

mshqñ ysÜ fjkak fï jf.a fohla l<d lsh,;a wdrxÑhs@
uuu fïl l<d lsh,d f.dvla f.disma yeÿKd' wehs ux tfyu lrkafk' ug fï jf.a foaj,aj,ska ysÜ fjkak ´fka kE'

mshqñf. wv ksrej;a rEm t<shg wdmq m<uqjeks j;dj fïl fkfjhsfk@
óg l,ska t<shg wdfj uu gj,a tl we|f.k f*I,a fnâ tfla bkak mska;+rhla' tal edit lr,fk' ljqreyß ,iaikg ta jefâ lr,d'

mshqñ fi,a*s .y,d t*a'î' odk tajg;a udr lfukaÜfk jefgkafk@
,xldfj iuyr msßñkag wiyfka' ux mska;+rhla oeïuu t*a'î' tfla uefiaÊ lShla tjkjo@ wmsj fohsfhd uj, ;sfhkafk ta wiyfk ke;s lrkak fkfjhsfk'

tfyu mska;+r t*a'î' odkak l,ska ys;kafk keoao@
fi,a*s lsh,d ksrej;la t<shg odkafk kEfk' ug ;du wjqreÿ úis;=khs' weÕ ,iaikhs' tfyu ;shdf.k wjqreÿ y;<sia mfyaÈ o fi,a*s odkafk'

miq.sh ldf,§ ks<sfhd lsysmfofklag fï jf.a m%Yak wdjfk@
Tõ' yenehs ks<sfhd' ksrEmK Ys,amsksfhd lsh,d ku lshd.;a;g yefudau tfyu kEfk' .‚ldfjd;a oeka lshkjd ;uka ks<shla lsh,d'

;ukag jqKq widOdrKhg mshjrla .kafk keoao@
uu fï mska;+r iS'whs'ã' tlg Ndr ÿkakd' ta wh b;=re jev lrhs'

t;fldg wr edit lrmq mska;+fr@
f*I,a fÜn,a tfla ux bkak Orginal mska;+fr yïn jqKd' <Õ§u tal wka;¾cd,hg tla l<du ldg;a mshqñ .ek f;afrhs'If You Like To Help Us
gossip , gossip lanka , Sri Lanka gossip, Sri Lanka Sinhala gossip ______________________________________________________________
© 2016 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - editor@gossip99.com Contact Here Help Desk : info@gossip99.com
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Paid Ads

Mini Gossip With Politics

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

PHOTO GALLERY

ENGLISH

Help For Us