BREAKING NEWS
latest

728x90

468x60

header-ad -->

නිසි පුහු­ණු­ව­කින් තොරව ගුරු­වරු බඳවා ගැනී­මෙන් අධ්‍යා­ප­න­යට විශාල හානි­යක් වුණා

පෙර සිටි පාල­ක­යන් පාසල් සඳහා ගොඩ­නැ­ගිලි ලබා දුන්නත්, ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනී­මට කට­යුතු කර තිබුණේ සිසුන්ගේ හා පාසලේ අව­ශ්‍ය­තාව මත නොව දේශ­පා­ල­නික අව­ශ්‍යතා මත යැයි අග­මැති රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.


නිසි පුහු­ණු­ව­කින් තොරව මෙසේ ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනීම හේතු­වෙන් රටේ අධ්‍යා­ප­න­යට විශාල හානි­යක් සිදු වූ බව ද හෙතෙම කියා සිටි­යේය.

ගාල්ල, ගිංතොට සහිරා විද්‍යා­ලයේ නව ගොඩ­නැ­ගිලි 3ක් විවෘත කිරීම සහ තවත් නව ගොඩ­නැ­ගි­ල්ල­කට මුල්ගල තැබීම නිමි­ත්තෙන් ඉකුත්දා (30) එම විද්‍යා­ලයේ සංවි­ධාන කර තිබූ උත්ස­ව­යක් අම­ත­මින් අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා මේ බව සඳ­හන් කළේය.

එහිදී වැඩි­දු­ර­ටත් අද­හස් පළ කළ අග­මැ­ති­ව­රයා මෙසේ ද පැව­සීය.

ගාල්ල සහිරා විද්‍යා­ල­යට අද විශේෂ දින­යක්. අද අපි මෙම පාසලේ ගොඩ­නැ­ගිලි ගණ­නා­වක් විවෘත කළා. අද දිනයේ අප විවෘත කළ ගොඩ­නැ­ගිලි තුනත්, ඉදි­ක­ර­මින් පව­තින ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලත් සඳහා රජය කෝටි 10ක මුද­ලක් ලබාදී තිබෙ­නවා.

මෙහි විදු­හ­ල්ප­ති­තු­මාගේ දෙම­හල් නිල නිවා­සය, තෙම­හල් ගුරු නිවාස සංකී­ර්ණය, උප­දේ­ශක ඒක­කය ඉදි­කර තිබෙ­නවා. පුස්ත­කා­ල­යක් මේ වන විට ඉදි­වෙ­මින් පව­ති­නවා. මේ ආකා­ර­යට ගාල්ල ගිංතොට සහිරා විද්‍යා­ල­යට ගොඩ­නැ­ගිලි විශාල සංඛ්‍යා­වක් ලබා­දී­මට අද අපට හැකි වී තිබෙ­නවා.

1923 දී සහිරා විද්‍යා­ලය ආර­ම්භ­වී­මෙන් පසුව මෙවැනි විශාල ගොඩ­නැ­ගිලි සංඛ්‍යා­වක් ලැබෙන පළමු අව­ස්ථාව මෙයයි. මෙම විද්‍යා­ලය ජාතික පාස­ලක් බවට පත් වූ අව­ස්ථා­වේ­වත්, මෙවැනි ගොඩ­නැ­ගිලි සංඛ්‍යා­වක් ලැබුණේ නැහැ. මෙම පාසල දියු­ණු­වීම හරහා ගාලූ මැති­ව­රණ කොට්ඨා­සයේ මුස්ලිම් ජාතික පාසල් දෙකක් ඇති වී තිබෙ­නවා. ගාල්ලේ මුස්ලිම් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යා­වන්ට ගාල්ලේ­දීම අධ්‍යා­ප­නය හැදෑ­රී­මට අව­ස්ථාව ලැබී තිබෙ­නවා. මේ ප්‍රදේ­ශ­වල ජන­තා­වට ප්‍රදේ­ශ­යේම අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දී­මට අවශ්‍ය කට­යුතු අපි දැන් සම්පා­ද­නය කර අව­සන්.

මෙම වැඩ­ක­ට­යුතු ඉටු­කි­රී­මට හැකි­යාව ලැබුණේ වජිර අබේ­ව­ර්ධන ඇමැ­ති­තුමා මෙම ප්‍රදේ­ශය දියුණු කිරී­මට විශාල උත්සා­හ­යක් ගන්නා නිසයි. මෙම විද්‍යා­ලය දියුණු කිරී­මට විජේ­පාල හෙට්ටි­ආ­රච්චි මන්ත්‍රී­තු­මාත් අවශ්‍ය මුදල් ලබා දී තිබෙ­නවා. පාසල් දියුණු කිරීම සඳහා තව­දු­ර­ටත් ආධාර උප­කාර ලබා­දෙන බව වජිර අබේ­ව­ර්ධන ඇමැ­ති­තුමා එතු­මාගේ කතා­වේදී පැව­සුවා. එතුමා ගාලූ නග­රය දියුණු කිරී­මට නව සැලැ­ස්මක් සකස් කර­මින් සිටි­නවා. එවිට ගාලූ නගර සීමාව තවත් විශා­ල­වනු ඇති.

නග­රය දියුණු කිරීම වෙනු­වෙන් ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම් පම­ණක් ප්‍රමා­ණ­වත් වන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා හොඳ අධ්‍යා­පන ක්‍රම­යක් ද අවශ්‍ය වෙනවා. එම නිසා මෙහි තිබෙන පාසල් දියුණු කිරීම වෙනු­වෙන් එතුමා විශාල වැඩ­කො­ට­සක් ඉටු කර­නවා. ඒ වෙනු­වෙන් අප එතු­මාට විශේ­ෂ­යෙන් ස්තූති­වන්ත විය යුතුයි.

පාස­ලක් දියුණු කිරීම සඳහා ගොඩ­නැ­ගිලි මෙන්ම උප­ක­රණ ද අව­ශ්‍යයි. පුහුණු ගුරු­ව­රුන් ද අව­ශ්‍යයි. අප රෝහ­ල­කට යනවා නම් අපට ප්‍රති­කාර කරන හෙදිය පුහු­ණු­වක් ලබා තිබෙ­නවා. එක්ස්රේ වාර්තා­වක් ලබා ගන්නා­විට, රුධි­රය ලබා­ගන්නා විට එම වෘත්ති­ක­යන් ඒ වෙනු­වෙන්ම වෙන්වූ පුහු­ණු­වක් ලබා තිබෙ­නවා. රෝහලේ දී අප වෙනු­වෙන් ප්‍රති­කාර ලබා­දෙන වෛද්‍ය­ව­රයා ද ඊට පුහු­ණුව ලැබූ අයෙක්. ඒ වෙනු­වෙන් ඔවුන්ට සහ­තික තිබෙ­නවා. සහ­ති­ක­යක් හෝ පුහු­ණු­වක් නොමැති අය­කුට රෝහ­ල­කට ගොස් හෙදි­ය­කගේ නිල ඇඳු­මෙන් සැරසී එම කාර්යයේ නියැ­ලෙන්න බැහැ. අවශ්‍ය පුහු­ණුව හෝ සහ­ති­කය නොමැති නම් එම කාර්ය කිරී­මට ඉඩ­දෙ­න්නෙත් නැහැ. සැත්කම් කිරී­මට, වෛද්‍ය උප­දෙස් ලබා­දී­මට එම පුහු­ණුව අත්‍ය­ව­ශ්‍යයි. පුහු­ණුව එත­රම් වැද­ගත්. එසේ නම් පාස­ලක් දියු­ණු­වී­ම­ටත් පුහුණු ගුරු­ව­රුන් අත්‍ය­අ­වශ්‍ය බව පැවැ­සිය යුතුයි.

ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලක් විවෘත කළත් ඩෙස්ක්, පුටු හෝ අවශ්‍ය උප­ක­රණ නොමැ­තිව එය තවත් හිස් ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලක් පම­ණයි. ඒ වගේම අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දී­මට හොඳ ගුරු­ව­රුන් ද යෙද­විය යුතුයි. නමුත් අවා­ස­නා­ව­කට අපේ පෙර සිටි පාල­ක­යන් පාසල් සඳහා ගොඩ­නැ­ගිලි ලබා­දු­න්නත්, ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනී­මට කට­යුතු කර තිබුණේ ශිෂ්‍ය­යන්ගේ හා පාසලේ අව­ශ්‍ය­තා­වය මත නොව දේශ­පා­ල­නික අව­ශ්‍යතා මතයි. පාසල හෝ ප්‍රදේ­ශයේ අව­ශ්‍ය­තාව මත ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනී­මට ඔවුන් කට­යුතු කර තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් හදි­සියේ ගුරු­වරු බඳවා ගත්තත්, පුහුණු ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනී­මට කට­යුතු කළේ නැහැ. මෙය රටේ අධ්‍යා­ප­න­යට සිදු වූ විශාල හානි­යක්.

සෑම ගුරු­ව­ර­ය­කු­ටම ගුරු පුහු­ණුව ලබා­දී­මට මම අධ්‍යා­පන ඇමැති වූ කාලයේ තීර­ණය කළා. ඒ වෙනු­වෙන් අප වැඩ­ස­ට­හ­නක් ඇති කළා. ගුරු­ව­රුන් පුහුණු කිරී­මට ගුරු අධ්‍යා­පන පීඨ ඇති කළා. ක්‍රමා­නු­කූ­ලව ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගනි­මින් අවශ්‍ය පුහු­ණුව ලබා­දී­මට අප කට­යුතු කළා. අප එම වැඩ­පි­ළි­වෙළ ක්‍රියා­ත්මක කළේ 1985 - 1986 කාලයේ දීයි. එම අව­ධියේ දී තායි­ල­න්තයේ සහ මැලේ­සි­යාව යන රට­වල ක්‍රියා­ත්මක වුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යා­පන ක්‍රම­වේ­ද­යට සමාන ක්‍රම­වේ­ද­යක්. නමුත් වර්ත­මා­නයේ තායි­ල­න්තයේ සහ මැලේ­සි­යාවේ සිටින සිය­ලුම ගුරු­ව­රුන් පුහුණු ගුරු­ව­රුන්. ඒ හරහා ඔවුන්ගේ අධ්‍යා­පන ක්‍රමය අපට වඩා දියු­ණුවී තිබෙ­නවා.

නමුත් අපේ රටේ අධ්‍යා­පන ක්‍රමය සාර්ථක කර ගැනී­මට අපට නොහැකි වුණා. අපේ ඇතැම් අධ්‍යා­පන ඇමැ­ති­වරු උද්ඝෝ­ෂණ හෝ දේශ­පා­ලන අව­ශ්‍යතා මත ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනීම සිදු කළා. විභාග ඇතිව හෝ නොමැ­තිව බඳවා ගත්තා. නමුත් ගුරු පුහු­ණු­වක් ලබා­දුන්නේ නැහැ.

යම් අයකු හමු­දා­වට බැදෙන විට පළ­මු­වෙන්ම පුහු­ණුව ලබා දෙනවා. ඔවුන් බල­ඇ­ණි­යට ඇතුළු කරන්නේ ඉන්ප­සු­වයි. ගුරු­ව­රුන් පුහුණු කිරී­ම­ටත්, බඳවා ගැනී­ම­ටත් අප ක්‍රම­වේ­ද­යක් ඇති කර තිබුණා. නමුත් දේශ­පා­ල­ක­යන් එම ක්‍රම­වේ­දය අනු­ග­ම­නය කළේ නැහැ. එහි ප්‍රති­ඵ­ල­යක් ලෙස නුපු­හුණු ගුරු­වරු ගණ­නා­වක් අද­ටත් අපේ පාසල් පද්ධ­තියේ සිටි­නවා. ඒ සම්බ­න්ධ­යෙන් එම ගුරු­ව­රුන්ට චෝදනා කළ නොහැ­කියි. ගුරු පුහු­ණුව ලබා­ගැ­නී­මට ඒ සියලූ දෙනාම කැමැත්ත දැක්වු­වත් ඒ කාලයේ අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශය ඒ සම්බ­න්ධ­යෙන් අව­ධා­න­යක් යොමු කළේ නැහැ. ඔවුන් සිය­ලූ­දේම දේශ­පා­ල­න­යට පාවා දුන්නා. අද අප අත්වි­දි­මින් සිටින්නේ එහි විපා­කයි. ඒ කාලයේ අප සමඟ සම තත්ත්වයේ සිටි මැලේ­සි­යාව හා තායි­ල­න්තය අද අධ්‍යා­ප­න­යෙන් බොහෝ දියුණු වී තිබෙ­නවා.

මම අධ්‍යා­පන ඇමැති ලෙස කට­යුතු කළ කාලයේ මාල­දි­ව­යිනේ ගුරු­ව­රුන්ගේ හිඟ­යක් පැවැ­තුණා. අප ශ්‍රී ලංකා­වෙන් ඔවුන්ට ගුරු­ව­රුන් ලබා දුන්නා. අද මාල­දි­ව­යිනේ අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා කරන සිය­ලුම ගුරු­ව­රුන් පුහුණු ගුරු­ව­රුන්. නමුත් එදා ඔවුන්ට ගුරු­ව­රුන් ලබා­දුන් ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි තත්ව­යක් ඇති වී නැහැ. එය අපට විශාල හානි­යක් බවට පත්වී තිබෙ­නවා. එකළ කිසි­ව­කුත් මීට අව­ධා­නය යොමු කළේ නැහැ.

2015 දී මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන මැති­තුමා සමඟ අප ආණ්ඩු­වක් නිර්මා­ණය කළා. එම ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන පිය­ව­රක් ලෙස සෑම පාස­ල­කම අධ්‍යා­පන ක්‍රමය පුහුණු ගුරු­ව­රුන්ට සීමා කිරී­මට අප තීර­ණය කළා. එම ගුරු­ව­රයා උපා­ධි­ධා­රි­යකු වුවත් ගුරු පුහු­ණුව ලබා­ගත යුතුයි. උපා­ධි­යක් නොති­බු­ණත් ගුරු පුහු­ණුව ලබා­ගත යුතුයි. ඇතැම් රට­වල ගුරු­ව­ර­යකු වීමට පුහු­ණුව පම­ණක් නොව ගුරු සේවයේ වැටුප් වැඩි­වීම් ආදිය සඳහා පශ්චාත් උපා­ධි­යක් ද තිබිය යුතුයි. අපේ අධ්‍යා­පන ක්‍රමයේ එවැනි තත්ත්ව­යක් නැහැ.

මෙම තත්ත්වය අව­බෝධ කර ගැනී­මෙන් පසුව පුහුණු ගුරු­ව­රුන් ඇති කිරීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙළ ක්‍රියා­වට නැංවී­මට මම අකිල විරාජ් කාරි­ය­ව­සම් ඇමැ­ති­තු­මාට දැනුම් දුන්නා. ගුරු­ව­රුන් පුහුණු කිරී­මට අව­ශ්‍යයි. ආය­තන නොමැ­තිව මෙම කාර්යය සිදු කරන්නේ කෙසේ­දැයි එතුමා මා සමඟ සාකච්ඡා කළා. ගුරු­ව­රුන් පුහුණු කිරීමේ ආය­තන සිය­ල්ලම පිරිහී ගොස් තිබෙන බව අප අව­බෝධ කර ගත්තා. අධ්‍යා­පන විද්‍යා පීඨ පිරිහී තිබුණා. ජාතික අධ්‍යා­පන ආය­ත­නය වසා දමන තත්ත්ව­ය­කට පත්වී තිබුණා. එම නිසා එම ආය­තන නැවත ක්‍රියා­ත්මක කර ගැනී­මට එතුමා වසර දෙක තුනක කාල­යක් ඉල්ලා සිටියා.

ජාතික අධ්‍යා­පන ආය­ත­නය අප නැවත ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණය කළා. අධ්‍යා­පන විද්‍යා පීඨ ශක්ති­මත් කිරී­මට අප පිය­වර ගත්තා. ඉන්ප­සුව අධ්‍යා­පන ඇමැ­ති­තුමා මට දැනුම් දුන්නේ ගුරු අධ්‍යා­ප­නය ලබා­දීම සඳහා අපට දැන් අව­ස්ථාව සැලසී ඇති බවයි. ඒ අනුව අධ්‍යා­පන ඇමැ­ති­තුමා සමඟ සාකච්ඡා කර­මින් අප තීර­ණය කළේ මෛත්‍රී­පාල සිරි­සේන ජනා­ධි­ප­ති­තුමා බල­යට පත් වන විට අප ජන­තා­වට දුන් අධ්‍යා­ප­නය පිළි­බඳ පොරොන්දු ඉටු­කි­රී­මට දැන් පසු­බිම සැකසී ඇති බවයි. මේ වන­විට අප ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩ­ස­ට­හන් ක්‍රියා­ත්මක කර­මින් සිටි­නවා.

මින්ප­සුව මෙම වැඩ කට­යුත්ත දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන්ට පම­ණක් භාර දෙන්නේ නැහැ. අධ්‍යා­ප­නය වෙනු­වෙන් අප නව නීති සම්පා­ද­නය කර­නවා. ඒ හරහා අධ්‍යා­පන ප්‍රමි­තිය ඇති කර­නවා. පාසලේ ප්‍රමි­ති­යත් හොදින් පව­ත්වා­ගෙන යාමට විදු­හ­ල්ප­ති­ව­රුන්ට සිදු වෙනවා. ඒත් සම­ඟම තවත් අවු­රුදු පහක් වන විට පාස­ල්ව­ලට බඳවා ගැනී­මට හැකි වන්නේ ගුරු පුහුණු සහ­තික ඇති ගුරු­ව­රුන් පම­ණයි. අවු­රුදු දෙක තුන­කට පෙර අවශ්‍ය කණ්ඩා­යම් බඳවා ගනි­මින් ඔවුන්ට ගුරු පුහු­ණුව ලබා­දෙ­මින් ඉන්ප­සුව පාසල් වෙත ඇතු­ළත් කිරී­මට අප කට­යුතු කර­නවා. ඇතැම් දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන් දේශ­පා­ලන වුව­මනා මත පම­ණක් කට­යුතු කර­නවා නම් නීති­යට අනුව කට­යුතු කරන්නේ නැති නම් එම දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන්ට සහ අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යාං­ශ­යට විරු­ද්ධව උසා­විය හරහා තීන්දු­වක් අර­ගැ­නීමේ බලය දෙමා­පි­යන්ට හිමි­විය යුතු බව මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමැ­තියි. එසේ නොමැ­තිව පුහුණු ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙළ සාර්ථක වන්නේ නැහැ.

අද අප ක්‍රමා­නු­කූ­ලව ආරම්භ කර ඇති මෙම වැඩ­පි­ළි­වෙළ ඉදි­රියේ දී පැමි­ණෙන වෙනත් දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන් නිසා කඩා­ක­ප්පල් වී යා හැකියි. එසේ නම් පාසල් සඳහා පුහුණු ගුරු­ව­රුන් බඳවා ගැනීම වෙනු­වෙන් නීති­මය වශ­යෙන් කට­යුතු කළ යුතුයි. දැනට නුපු­හුණු ගුරු­ව­රුන් ලෙස කට­යුතු කරන ගුරු­ව­රුන්ට අනා­ග­තයේ දී අවශ්‍ය පුහු­ණුව ලබා­දී­ම­ටත් අපි කට­යුතු කර­නවා. ඒ අනුව අනා­ග­තයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ පාස­ල්ව­ලට පුහුණු ගුරු­ව­රුන් පම­ණක් ලබා­දෙන නීතිය අප දැන් සකස් කර­මින් සිටි­නවා.

මහා බ්‍රිතාන්‍ය සහ නව­සී­ල­න්තයේ මේ පිළි­බඳ තිබෙන නීති මම මේ වන­විට අධ්‍යා­පන අමා­ත්‍යං­ශ­යට ලබා දී තිබෙ­නවා. එම නීති සකස් කිරී­මෙන් පසුව ජනා­ධි­ප­ති­තු­මා­ටත්, කැබි­නට් මණ්ඩ­ල­ය­ටත් ඉදි­රි­පත් කර එය නීති­ගත කිරී­මට අපි බලා­පො­රොත්තු වෙනවා. රටේ පාස­ල්ව­ලට පුහුණු ගුරු­ව­රුන්, උප­ක­රණ ආදිය ලබා­දී­මට නොහැකි නම් ඉන් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ අපි රටේ ජන­තා­වට නිසි අධ්‍යා­පන ක්‍රම­යක් ලබා දී නොමැති බවයි. හොඳ අධ්‍යා­පන ක්‍රම­යක් රටේ ඇති කිරී­මට අවශ්‍ය නීති අප ඉදි­රි­යේදී ගෙන එනවා. අනා­ග­තයේ දී රටේ අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍රයේ දියු­ණුව තව තවත් ඉදි­රි­යට ගෙන යන බව මම අව­සාන වශ­යෙන් ප්‍රකාශ කර­නවා.

මෙම අව­ස්ථා­වට ස්වදේශ කට­යුතු අමාත්‍ය වජිර අබේ­ව­ර්ධන, පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී විජ­ය­පාල හෙට්ටි­ආ­රච්චි යන මහ­ත්ව­රුන් ඇතුළු දේශ­පා­ල­න­ඥ­යන් හා අධ්‍යා­පන ක්ෂේත්‍රයේ නිල­ධා­රීහු රැසක් සහ­භාගි වී සිටි­යහ.
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID